Home

Performance coach &

Spiritual guide

 

 

 

Alla har ett område som behöver förbättring. Har du ett långsiktigt mål? Du skulle inte vara här om det inte bodde en dröm inom dig.

Lever du ut din fulla potential?

Det vanligaste man ångrar på sin dödsbädd är att man aldrig tog chansen, att man aldrig vågade.Om du fick göra vad du innerst inne vill, vad skulle det vara?

 

Jag har metoderna och redskapen, för att reducera hindren och för att ge dig den inspiration som krävs. Men jag kräver att du är 100% motiverad, men det kan vi titta på när vi möts.

Låt din resa börja!

Metoder och tekniker som förändrar

För företaget,

uppstart, event, personalvård

40% bättre resultat med en coach

Jag arbetar med coaching, föreläsningar och utbildningar för privatpersoner, företag, ledare, skolor, idrottslag och idrottsutövare.

 

Mina metoder bygger på forskning och undersökningar som visar på resultat och positiva förändringar.

 

 

Hälsoprogram

Ledarskapsutbildning

101 Coaching

Prestationshöjaren

Min föreläsning, workshop passar utmärkt for att lyfta din personal. Som en inledning eller avslutning på konferensen eller företagsevent.

Det är en kombination av inspiration och avkoppling, något som alla behöver. Jag erbjuder också verktyg som man lätt kan inkludera i sitt liv och sin verksamhet.

 

Behöver ditt företag ta ett steg framåt och ta sikte på framtiden. Behöver du skapa en ny kultur i företaget som ger bättre mående och bättre resultat.

  • Mental träning
  • Karriär och rådgivning
  • Hälsa och välmående
  • Relationer
  • Högre omsättning
  • Ledarskap
  • Effektivare team
  • Prestationer och idrott

WORKSHOP

¨The Tools¨

28 december 18.30-20.30

ELVERKET NYKÖPING

 

 

Kom loss ur obeslutsamhet, och hantera rädslor. Hantera utbrott och att överreagera på stimuli. Kom över osäkerhet och svårighet att stå inför andra och att kunna uttryck dig själv. Arbeta med oro och negativt tänkande, självförakt och demoralisering. Öka din viljestyrka (willpower) Hantera din impulsivitet.

Om du är uttröttad och lider brist på energi Förändra smärta och lidande till styrka, mod och motståndskraft. Underliggande ilska och fastnar i en labyrinten av tankar Lär dig att använda verktyg och att inte ge upp.

 

the Tools är en dynamisk, resultatorienterad uppsättning metoder som kan frigöra dig från lidande och frigöra din fulla potential. The tools är framtagna av psykoterapeuterna Phil Stutz och Barry Michels

 

Jag använder mig dagligen av dessa metoder och de är en praktisk metod som är en blandning av affirmation och meditation och man får verkligen något att arbeta med. Under workshopen kommer vi att titta på bakgrunden till att vissa problem uppstår både personliga delar men främst i interaktionen med andra.

 

Välkommen med din anmälan till denna workshop

Den kommer att hållas på Elverket Västra Kvarngatan 62 i Nyköping

Datum den 28/12 18.30-20.30

Pris 300 kr

FÖRELÄSNING

Personlig Utveckling

Det är metoder och teorier om hur vi kan inspirera oss själv till ett rikare liv. Vi tar upp de fundamentala delarna som vi bör optimera för att fungera på bästa sätt och för att må bra.

Jag tar upp mål och visioner och hur vi på bästa sätt arbetar för att förverkliga dessa och utvecklas som individer och som team. Kan vi samtidigt bli bättre för den här världen är det bara win win.

Föreläsningar och workshop passar företag, skolor, idrottslag samt privatpersoner som är intresserade av utveckling på alla plan.

 

 

ÄR DU REDO FÖR FÖRÄNDRING?

© Copyright. Hans Obrelius