Home

COACH och FÖRELÄSARE

Hans Obrelius

 

Jag erbjuder utbildning, föreläsningar och workshops inom områden som Ledarskap, Företagskultur, Vision och värdegrund, Mindfulness och Meditation.

Allt för att göra våra arbetsplatser bättre och för att få människor att må bättre. Det finns stora vinningar i de ekonomiska aspekterna och i prestation.

Growth culture

Kultur (Business Culture) är något som kommer innefrån, från företagets grunder, värderingar och från varje individ. En hållbar kultur går inte att lägga på som en yta, eller tvinga fram. Jag hjälper er att hitta rätt att skicka ut rätt signaler och bärare i ekosystemet.

 

Hur gör man och vad behövs för att skapa en bra utvecklande kultur på företaget. Det är lika mycket Branding som personlig utveckling. Jag utvecklar program som passar ditt företag och de anställda.

 

Det är workshop, föreläsning och coaching som ingår i programmet. Det finns kortare inspirations-föreläsningar som kan vara starten till en ny kultur.

 

Jag intresserar och undersöker vinnande kulturer och nyskapande ideer. Vad får oss att fungera som individ och som grupp. Och vad får oss att trivas och hur kan det bidra till vinst på alla plan..

Hans Obrelius

Kulturbyggare och visionär

  • Culture
  • Meditation
  • Mindfulness
  • Wellness
  • Compassion
  • Ledarskap
  • Effektivare team
  • Mental träning
  • Prestationer och idrott
  • Branding

Wellness = WinWin

 

Vad kan vi göra för a må bättre?

Hur kan du hjälpa din personal att må bättre?

Vi vet att alla tjänar på det.

Vi ser idag att allt fler mår sämre och sjuktalen ökar, många är missnöjda med sina ledare och chefer och deras delaktighet och engagemang på arbetsplatsen är lågt.

 

Vi kan tillsammans vända den trenden och därmed också de förlusterna och utgifterna. Vi ser idag hur stora företag som Apple och Google har tagit in Meditation och Mindfulness i sin verksamhet, och hur fler och fler framgångsrika personer vittnar om fördelarna med att använda dessa metoder.

 

Det är bara win win.

 

Jag har olika paket som är intressanta för ditt företag i förebyggande syfte. Och som bygger en bra kultur.

 

De metoderna och övningarna grundar sig på ny forskning, dels på hur hjärnan fungerar samt på den nya forkningen som kommit inom det psykologiska området. Idag är de områdena väldigt nära varandra. Meditation och Mindfullness som har beprövats i många tusen år har nu mött modern forskning och bevisen är talande.

Tre primära områden som jag arbetar med.

Wellness

I denna föreläsning och workshop talar vi om hur vi med enkla metoder kan hjälpa oss att må bättre i vardagen. Vi går igenom områden som:

Andning

Rörelse

Mindfulness

Meditation

Vi går igenom forskning och erfarenheter samt provar några praktiska övningar.

Culture

Här går vi igenom vad som skapar en kultur på en arbetsplats. Vad kan man göra för att skapa en önskvärd kultur som inkluderar företagets visioner och mål.

Tar upp:

Grit,

Peak performans,

Time management.

Mindset mm

Denna workshop kombineras bäst med Coaching. För att få en bättre överblick.

Leadership

Här går vi igenom de senaste teorierna och forskningen om hur man blir en bra ledare och vad som påverkar våra relationer och vår kommunikation. Vi tränar upp de styrkor vi redan har och fyller de hål som finns i ledarskapet.

Föredrag - workshop och coaching.

@coachobrelius on Instagram

VI ÄR FÖRÄNDRING?

© Copyright. Hans Obrelius