Blog

Ledarskap

 

Trovärdighet är grunden för ledarskap

 

Första frågan är till dig som befinner dig i rollen som ledare, det kan vara i företaget, idrottslaget eller familjen. Varför är du en ledare? Tar du ditt ansvar att vara en ledare. Eller är det omständigheterna som gjort att du befinner dig i rollen som ledare?

Hur mycket av din tid handlar om att lösa problem? Hur stor det av det arbetet ser du som ledarskap?

 

 

Vilka egenskaper bör man kultivera för att bli den bästa ledaren?

 

Ser du dig som en hjälte, en som har styrka för två och som vill skapa en skillnad för världen och för ditt företag och för de individer du arbetar med. Hur för jag fram mitt bästa. Jag brukar tänka på Michelangelo som såg ängeln inne i stenblocket och som mejslade bort de delar som dolde den vackra ängeln eller den heliga modern. På samma sätt bör vi reducera de delar som skymmer vårt bästa jag. Att vara en ledare är att vara sig själv

 

Man följer individen, budbäraren innan man följer det som man förmedlar, budskapet. Det ser vi med tydlighet inom politiken och inom sociala medier. För att leda andra bör vi visa och modullera vägen, vi bör vara och göra det som vi önskar av andra. Om man önskar att andra ska lyssna på dig måste du ha trovärdighet, walk the talk. Var den du vill att andra ska följa. Var exemplet.

 

69% eller 1% engagemang.

 

Undersökningar har visar otroliga resultat på hur engagerade medarbetarna är om de har en ledare som brinner för en bättre framtid eller som har en kvasi-ledare utan drivkraft. Delaktigheten hos individer med en ledare som sprider hopp var 69% engagemang i arbetet mot otroliga 1% delaktighet och engagemang hos de med en svag ledare. 1%!

 

Att ingjuta hopp hos andra och ge inspiration om något ännu bättre är ytterst viktigt när man tittar på undersökningar om vad som gör en bättre ledare. Att vara en visionär, är att ta ett steg tillbaka och se den större bilden. Att kunna stänga av kulturens idéer om hur saker och ting är och ska göras. Visionären påverkas inte av yttre stimuli och snabba lösningar. Utan väljer ofta en helt annan väg än de som gått där innan. Att man kan ge en bra version av framtiden och vad som är möjligt.

 

Agerar du som du tror att en chef ska vara eller som du tror att dina chefer vill att du ska vara. Kanske modellerar du någon en förebild, hur nära ditt sanna jag är den modellen? Om du agerar som du ”tror” att man ska agera är du inne på fel spår och detta kommer att underminera din trovärdighet. Man måste fråga sig vem och vad man arbetar för. Hur ser ditt ideal ut? Vilken typ av ledare skulle du kunna bli? Vilka dygder har du i grunden, mod, ödmjukhet?

 

 

My brother´s keeper

 

Kvalitéer som man gärna ser i en ledare är ärlighet och att man ser framåt, att man sprider hopp och inspiration och att man är kompetent inom det område man arbetar. Man bör också känna att man har kompetens i det arbetet man leder att man besitter kraften, kunskaperna, egenskaperna för att utföra det man är satt att göra. Jag har medlen och jag kan göra detta, en sund övertygelse att man är på rätt plats vid rätt tillfälle. Man har också pratat med framstående ledare och de säger att de tillfällen då ledarskapet i dem visat sig som tydligast är när det blåst hårt och man stått upp mot vinden och kommit i hamn. Som ledare behöver man fråga sig, vad önskar världen av mig?

 

Att spela den givna rollen så bra som möjligt. Det finns en historia som jag gärna vill berätta det är om Amiral James B Stockdale som under sin tid som krigsfånge under Vietnamkriget beskriver sin tid i lägret. Där han hade rollen som ledare med mottot ”my brother´s keeper”. Hur han med tålamod och stort mod insåg att han skulle behöva överleva under tortyr och svält i ca 5 år innan han kunde se efter friheten och kunde ingjuta hopp hos sina medfångar. Och hur han såg den ena efter den andra fången duka under. De hade ofta en naiv positiv inställning att de skulle komma ut efter ett halvår. Och ofta dog de av ett brustet hjärta. Vilka egenskaper kommer fram hos dig under kris och problem. Ledaren är en hjälte. Ordet Heros från grekiskan betyder beskyddare. En beskyddare som får sin styrka från kärlek och medkänsla. Man har en styrka för två, för sina bröder och systrar för familjen, landet och världen.Visionären är den ledaren som har många vägar att välja på. Man har en plan A och B hela vägen till Ö och man har plan A1 och A2 osv. Jag har kraften att ta oss framåt och jag har vägarna dit och de hinder som uppstår kommer att visa min bästa sida som ledare.

 

”First, in order to lead under duress, one must be a moralist. By that, I don’t mean being a poseur, one who sententiously exhorts his comrades to be good. I mean he must be a thinker. He must have the wisdom, the courage, indeed the audacity to make clear just what, under the circumstances, the good is. This requires a clear perception of right and wrong and the integrity to stand behind one’s assessment. The surest way for a leader to wind up in the ash can of history is to have a reputation for indirectness or deceit. A disciplined life will encourage commitment to a personal code of conduct.”

 

J Stockdale.

 

Tips från coachen:

i undersökningar om ledarskap har man sett att den främsta egenskapen hos en ledare är Närvaro. Att vara helt närvarande vid alla interaktioner. Så hur odlar du din närvaro hur mycket är du fast i teknologin, din telefon när du talar med människor?

Vad kan du göra för att öka din grad av närvaro? Meditation och annat djuparbete, ensidig koncentration har visat sig väldigt givande för graden av närvaro. Som allt annat det går att träna upp. Bara man är villig till förändring. Hur villig är du?

 

Hans Obrelius

 

VI ÄR FÖRÄNDRING?

© Copyright. Hans Obrelius