Coach

Vi kan stänga det här glappet!

20 miljarder dollar spenderas på ledarskapsträning varje år. Trots detta uppger endast 13 procent av medarbetarna att de är engagerade i sitt jobb, enligt forskning inom området.

 

77 procent av ledarna anser att de gör bra ifrån sig, 82 procent av medarbetarna påstår motsatsen.

 

35 procent kan tänka sig att avstå från en löneförhöjning mot att chefen får sparken.

Jag riktar mig främst till företag som är villiga och ibland tvingade att se till de mjuka och varma värderna i företaget och som intresserar sig för att få en så välmående personal som möjligt. Hur man kan bygga en hållbar och levande kultur och på så vis minska utgifter, öka intäckter och välmående.

 

Jag grundar mina metoder och program på vetenskaplig forskning och studier inom områdena coachande ledarskap, mindfulness, meditation och compassion at work, modern psykologi. Och främst på erfarenheter och fungerande system från affärsvärlden.

 

Jag erbjuder även exklusive coaching för ett fåtal privatpersoner som är väl motiverade som önskar komma ännu längre.

 

Jag arbetar också för idrottsföreningar med prestation och mental träning. Jag arbetar indeellt för mental hälsa.

 

"Hur kan vi göra så att det på riktigt blir bättre för alla?"

Ledarskap

Företagskultur

Personlig utveckling

Hur fungerar personlig coaching?

Steg 1

 

Hos mig har vi ett första möte, där vi gör en kartläggning. Vad är Ditt fokus just nu. Vart ska du?

 

Coaching är förenklat, att ställa frågor där man går från problem till lösningar. Där man tittar på möjlighetena i nuet och framtiden.

 

Fokus ligger på handling. Vad blir nästa sak att göra.

 

Steg 2

 

Tar fram mål och visioner

Välja handlingsvägar och skapa en plan.

Se det egna ansvaret och hitta inspirationen.

Se på resurserna som behövs för nästa steg.

Föreläsning - Workshop

 

Kontakt för prisuppgift

 

Tidsbokning och mer information:

mail: info@helad.nu

mobil: 0703 94 93 91

VI ÄR FÖRÄNDRING?

© Copyright. Hans Obrelius