Coach

Hans Obrelius

Ebjuder exklusive coaching för ett fåtal människor som är motiverade.

 

Andlighet är en del som vi i vår moderna kultur länge har försakat, mycket pga av religösa felsteg. Jag vill öppna upp för en ny personlig andlighet som jag ser som grundpelaren i ett fullgott liv. En andlighet fri från religösa förtecken och dogmer.

 

 

INTE EN LÖSNING

 

Min program bygger i huvudsak på forskning och ledande teorier om framgång. Det är genom beprövade studier som man tagit fram dessa teorier. Jag paketerar det så att det blir till praktiska resultat för individen, företaget eller idrottslaget.

 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med männskor och är pedagog i botten. Jag är gnistan som får saker att hända i det lilla och i det stora. Mitt kall är att vara till hjälp och se den större bilden, där många idag hamnar i ett tunnelseende när problemen blir för många och stressen för stor.

Med mig som din Coach så blir jag ett bollplank. Det är du som har svaren, jag visar bara hur man kan arbeta med sin egna utveckling.

 

Mitt mål är att ettablera ett förtroende som skapar ett lugn och en trygghet. Vi kommer att se vilka grundläggande behov som styr dig eller ditt företag . Hur vi kan focusera på bestämda mål som skapar den positiva förändring som du söker. Varje kund får ett individuellt program som passar för dina förutsättningar. Modellen och systemet skapar vi tillsammans, med hjälp av de modeller och teorier som finns och kombinerar till en ny modell. Vi måste alla våga tänka nytt för att skapa kraft och positiv kreativitet.

Det handlar mycket om tillståndet för att komma åt din och ditt företags potential.. Jag börjar ofta med att skapa en stabil bas att stå på, där man går igenom grunderna för att fungera på bästa sätt.

 

Jag arbetar med privatpersoner och par. Samt idrottare, idrottslag och företag som önskar expandera till nya höjder.

 

 

"JAG KAN BIDRA TILL

EN POSSITIV FÖRÄNDRING"

Hur fungerar coaching?

Steg 1

 

Hos mig har vi ett första möte, där vi gör en enklare kartläggning. Vad är det som får dig att söka upp en coach. Vad är Ditt fokus just nu.

 

Coaching är förenklat, att ställa frågor där man går från problem till lösningar. Där man tittar på möjlighetena i nuet och framtiden.

 

Vi tittar på de grundläggande delarna i livet.

Motion, Näring och Sömn.

 

Fokus ligger på handling. Vad blir nästa sak att göra.

 

Steg 2

 

Tar fram mål och visioner

Välja handlingsvägar och skapa en plan.

Se det egna ansvaret och hitta inspirationen.

Se på resurserna som behövs för nästa steg.

Priser:

Öppen föreläsning Livet100% 200kr

 

Föreläsning - Workshop

 

Coaching

 

Kontakt för prisuppgift

 

Tidsbokning och mer information:

mail: info@helad.nu

mobil: 0703 94 93 91

 

Coachingsamtal via telefon eller mail är möjliga även om personligt möte är att föredra.

ÄR DU REDO FÖR FÖRÄNDRING?

© Copyright. Hans Obrelius