Event

 

Föreläsningen tar upp ny forskning, metoder och teorier så att vi kan inspirera oss själv och andra till ett rikare liv. LIVET100% tar upp de fundamentala delarna som vi bör optimera för att fungera på bästa sätt och för att må bra. Hur vi kan använda oss av mål och visioner och hur vi på bästa sätt arbetar för att förverkliga dessa och utvecklas som individer och som team. Om vi kan förändra oss själva så kommer det att påverka det större sammanhanget.

 

Föreläsningen utforskar vår potential att leva vårt liv fullt ut och visar hur vi med ny forskning och gammal visdom kan hitta motivation och inspiration för att nå framgång i livet.

 

Vi tar upp hälsa och välmående, rörelse, andning, hur vi skapar positiva vanor och tankesätt, vi ser på våra möjligheter. Att vi när som helst kan förändra vårt sätt att leva. Trygghetsbubbaln och utmaningen. Talar om ny forskning kring meditation och närvaro. Hur kan vi odla ihärdighet. Hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas?

 

Hur kan vi hitta vårt bästa tillstånd, och är vi den vi drömt om att bli? Målet med kvällen är att du ska få med dig redskap och idéer för att göra den positiva förändring du drömmer om.

WORKSHOP

Med färre antal deltagare i en workshop, där vi går på djupet med olika övningar och meditationer.

Denna workshop har jag själv har utformat utifrån olika läror bland annat från Buddhistisk psykoterapi och Mindfulness och modern forskning om känslor och hur vår hjärna fungerar. Man ser till sina egna behov och önskningar och tittar på vilka hinder som hindrar just mig från att leva det liv jag önskar. Målet är att leva ett liv utifrån vårt hjärta.

 

 

MEDVETEN NÄRVARO

 

Medvetenhet är nyckeln till att kunna arbeta på sig själv.

Medvetenhet blir till ett redskap som hjälper oss att hantera vardagen, att återkomma till det viktiga i livet. Vi mediterar och gör övningar kring tacksamhet, förlåtelse och medkänsla. Vi går igenom olika praktiska övningar så vi kan frambringa vårt sanna och bästa tillståndet.

 

  • Mål och visioner

 

  • Behov och känslor

 

  • Relationer och förhållanden

 

  • Kropp och hälsa

 

Under denna workshop arbetar vi med oss själva på djupet. Vi tar kontakt med vårt hjärta. Vi diskuterar känslor och provar olika metoder och övningar som kan hjälpa oss i det vardagliga livet. Meditation är en av metoderna vi får lära oss.

 

Kursen riktar sig till dig som känner att du behöver tid att titta innåt och hitta det som är du. Vi ger oss tid att hinna ikapp oss själv. Vi undersöker våra grundläggande behov och känslor. Vi undersöker hur vi kan bli mer närvarande i våra relationer och hur vi kan hantera återkommande beteenden och mönster. Vi ser hur vi kan utvecklas inom olika områden som andlighet, hälsa mm.

 

Vi tittar på vad ditt hjärta önskar?

  • Meditation - Stillhet och frid

 

  • Heartfullness - Kärleksfull närvaro

 

  • Andlig utveckling

 

  • Andningsövningar

ÄR DU REDO FÖR FÖRÄNDRING?

© Copyright. Hans Obrelius